Trung Tâm LWCC Quảng Trị
Thiết kế bởi Xa Lộ Thương Mại.net
Thông tin trang web
Năm 2013, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị và Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy hợp tác triển khai dự án Đơn vị Cơ sở Dữ liệu về Hoạt động Khắc phục hậu quả chiến tranh tại Quảng Trị (DBU) được thành lập với chức năng chủ yếu là đầu mối tiếp nhận và cung cấp thông tin cho các đối tác và đề xuất nhiệm vụ. Có thể nhận thấy rằng DBU là một công cụ hỗ trợ cho việc điều phối. Thành công của DBU sau 2 năm hoạt động đã tạo tiền đề cho Dự án “Thành lập Trung tâm Điều phối Khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh Quảng Trị” (LWCC). Về mặt hoạt động, DBU được lồng ghép vào LWCC và trở thành một bộ phận kỹ thuật trực thuộc LWCC.
Chi tiết trang web
Ghé Thăm